Koiratietojen selailujärjestelmä

Linkki uuteen koiratietokantaan >>

Linkki vanhaan koiratietokantaan >>

HUOM !

Näyttelytulosten tiedot on tallennettu samassa muodossa kuin Kennelliitto on ne tallentanut eli käyttäen numeroita:

1 = ERI
2 = EH
3 = H
4 = T
5 = EVA
6 = HYL

Jos koirasi tulos on tietokannassa esim. JUN 2 JUK 1 tarkoittaa se sitä että koira on saanut laatuarvostelussa maininnan EH ( Erittäin hyvä ) ja sijoittunut kilpailuluokassa ensimmäiseksi.

1. Käyttöohjeita

Haettaessa koiria, voidaan käyttää hakuehtona rekisterinumeroa ja/tai nimeä. Järjestelmässä ei ole kaikkien koirien osalta kasvattajanimiä, mikä on huomioitava. Haettaessa voi käyttää ns. "villejä kortteja" siten, että merkki % (prosentti) tarkoittaa mitä tahansa merkkiä.

Tee hakuja mahdollisimman tarkoin hakuehdoin, niin et saa kovin paljon rivejä, etenkin modeemiyhteyttä käyttävillä saattaa vasteajat tulla kovin pitkiksi.

Seuraavassa esimerkki, jossa haetaan koiraa rekisterinumeron perusteella:

esimerkki1

Seuraavassa esimerkki, jossa haetaan koiraa nimen osan perusteella (itseasiassa haetaan kennelnimen perusteella, eli merkkijonolla Vipulan alkavia koiran nimiä):

esimerkki2

Toimintovalikossa (Siirry...) on valinnat:

* Jälkeläiset, josta päästään katsomaan koiran jälkeläisiä (mikäli koiralle on järjestelmässä talletettuna sukupuoli)
* Sisaret, josta päästään listaan, jossa kyseisen koiran täyssisarukset (sama isä ja emä)
* Sukutaulu, josta päästään kyseisen koiran sukutauluun
* Kokeet suppea, josta nähdään koiran Kennelliiton tallentamassa muodossa olevat koekäynnit
* Kokeet laaja, josta nähdään koiran kokeet osapuilleen samassa muodossa, kuin vuosikirjassa (tiedot ovat rotujärjestön tallettamia)
* Näyttelykäynnit, josta nähdään koiran näyttelykäynnit Kennelliiton tallentamassa muodossa
Sukusiitoskertoimet:
Jos halutaan laskettaa sukusiitoskertoimia suunnitellusta yhdistelmästä, on rekisterinumerot molemmista koirista annettava täydellisinä ilman etukirjaimia ja etunollia, siis esimerkiksi seuraavalla tavalla 693/90.

2. Tietosisältö

* Rekisteröinnit: järjestelmässä on rekisteröinnit 7.6. 2009 tilanteen mukaan
* Kokeet : Kauden 2008 - 2009 loppuun saakka pidetyt kokeet (alkaen vuodesta 1987)
* Näyttelyt (kennelliiton muodossa): vuosien 1987 ja 2009 väliltä.

Retkitukku Laboklin

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki