Suomen Ajokoirajärjestö-Finska Stövarklubben r.y:n alaisten rotujen valionarvosäännöt

Voimassa alkaen 1.1.2007.

Suomen ja kansainväliset valionarvot haetaan kirjallisesti Suomen Kennelliitolta. Ulkomaiset valionarvot haetaan ao. maan kenneljärjestöltä.

Muotovalion arvo (FIN MVA)

Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri tuomarilta. Vähintään yksi sertifikaateista on saatava yli 24 kk iässä.

Lisäksi vaaditaan koepalkintovaatimuksena 1 x AJOK-1 tai 1 x KEAJ-1. Siirtymäkauden aikana hyväksytään ennen 1.8.2002 saavutettu ajokokeiden tai ketunajokokeiden AVO-1 tulos.

Suomalaisen omistamalta/hallitsemalta koiralta hyväksytään Pohjoismaissa saavutetut koetulokset rodunomaisista kokeista FIN MVA-arvoon vaadittaviksi koetuloksiksi.

Ulkomaalaisen omistaman/hallitseman koiran ulkomailla saavuttama koetulos hyväksytään FIN MVA -arvoon vaadittavaksi koetulokseksi vain, mikäli se on saavutettu FCI:n hyväksymän kenneljärjestön kokeesta, Suomessa rodulta vaadittavasta rodunomaisesta kokeesta. Koetuloksesta tulee Kennelliittoon toimittaa anomuksen yhteydessä FCI:n hyväksymä Working Class Certificate (WCC).

Koiralta, joka on ennestään jonkin muun maan muotovalio, vaaditaan vain yksi tulos Suomesta sekä mahdolliset lisävaatimukset. Ulkomaisen valion on saatava Suomen muotovalionarvoon oikeuttava sertifikaatti Suomessa yli 24 kk iässä.

Ajokokeiden käyttövalion arvo (FIN KVA)

4 x AJOK-1 saavutettuna vähintään kahden eri koekauden aikana. Käyttövalion arvoon oikeuttavia tuloksia on oltava vähintään kaksi paljaalta maalta ja yksi lumikeliltä. Kahden viikon kokeesta hyväksytään käyttövalion arvoon yksi AJOK-1 palkinto.

Siirtymäkauden aikana hyväksytään ennen 1.8.2002 saavutetut VOI-1 tulokset. Lisäksi FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelu ”hyvä” koiran täytettyä viisitoista (15) kuukautta.

Ketunajokokeiden käyttövalion arvo (FIN KVA-K)

4 x KEAJ-1 saavutettuna vähintään kahden eri koekauden aikana, kahden viikon kokeesta hyväksytään yksi KEAJ-1 -palkinto.

Lisäksi FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelu ”hyvä” koiran täytettyä viisitoista (15) kuukautta.

Koiralta, joka on ennestään jonkin muun maan käyttövalio, vaaditaan ko. koemuodosta vain yksi käyttövalionarvoon oikeuttavista tuloksista Suomessa sekä mahdolliset lisävaatimukset.

Kansainvälinen muotovalio (C.I.B)

CACIB kahdesta maasta, kahdelta eri tuomarilta, riippumatta rodun koiramäärästä. Ensimmäisen ja viimeisen CACIBin välillä on oltava vähintään yksi vuosi ja yksi päivä. Vaaditun koetuloksen saavuttamisen päivämäärää ei huomioida. FCI hyväksyy metsästyskoirarotujen käyttökoetulokseksi rotukohtaiset Suomen muotovalion arvoon vaadittavat koetulokset.

CACIB tarkoittaa kansainvälistä näyttelysertifikaattia. Se annetaan kansainvälisissä näyttelyissä rekisteröidylle koiralle, jonka sukutaulussa on vähintään kolme sukupolvea samanrotuisia tai saman rodun muunnoksia. CACIBia ei voida antaa veteraaniluokan ei junioriluokan koiralle tai rodulle, jota FCI ei ole hyväksynyt.

Kansainvälinen käyttövalio (C.I.T)

kaksi CACITia kahdelta eri tuomarilta yhdessä tai useammassa maassa.  CACITit voidaan jakaa FCI:n hyväksymissä kansainvälisissä käyttökokeissa (=joissa sovelletaan FCI:n kansainvälisiä sääntöjä) 1. palkinnon saaneelle koiralle.

Lisäksi koiralla on oltava vähintään 15 kuukauden iässä saatu laatumaininta ”Erittäin hyvä” FCI:n hyväksymästä kansainvälisestä näyttelystä käyttöluokassa, nuorten tai avoimessa luokassa, riippumatta koiramäärästä. Tai maissa, joissa ko. laatupalkinto ei ole käytössä, vähintään 2. palkinto käyttöluokassa, avoimessa tai nuorten luokassa. 

CACIT tarkoittaa kansainvälistä käyttökoesertifikaattia. Se annetaan kansainvälisissä kokeissa koiran iästä riippumatta rekisteröidylle koiralle, jonka sukutaulussa on vähintään kolme polvea samanrotuisia koiria tai saman rodun muunnoksia.

Retkitukku Laboklin

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki