NUORTEN KILPA -säännöt

Nuorten kilvan tarkoituksena on innostaa lisää nuoria ajokoiraharrastuksen pariin.

Tapahtumasta on tarkoitus luoda jokavuotinen perinne, joka innostaa tämän päivän nuoria ajokoiraharrastajia jatkamaan suomenajokoiran, yhden kansallisaarteemme yli satavuotista historiaa.

Kokeen järjestäminen

Koe järjestetään yhden päivän ajokokeena syys-marraskuun aikana. Ensimmäisen kerran koe järjestettiin 15.9.2002 Sotkamossa, Kainuussa. Sen jälkeen voivat kokeen järjestämisestä kiinnostuneet kennelpiirit hakea Nuorten Kilvan järjestämisvuoroa vuoden loppuun mennessä SAJ:n hallitukselta.

Osallistumisoikeus

Suomen Kennelliiton eri kennelpiirien ajokoiratoiminnasta vastaavat jaostot valitsevat yhden osallistuvan koiran kennelpiiristään vähintään kaksi viikkoa ennen Nuorten Kilpaa. Nuorten kilpaan voivat osallistua kaikki SAJ:n alaiset rodut.

Koiran ohjaajan ikäraja on 20 vuotta. Ohjaaja saa olla täyttänyt 20 vuotta kuluvan kalenterivuoden aikana. Kennelpiirin ajokoirajaosto huolehtii koiran ja sen ohjaajan asianmukaisesta ilmoittamisesta Nuorten Kilpaan tämän säännön ja järjestäjien antamisen lisäohjeiden mukaisesti.

Kukin kennelpiiri tekee osallistujavalinnat täysin itsenäisesti, mutta Pohjois-Hämeen kennelpiirin esityksen mukaan voidaan osallistumisoikeus määritellä ohjeellisesti esimerkiksi seuraavasti: Etusijalla nuori, joka 1. omistaa koiran yksin tai osaomistajana 2. kilpailee ruokakuntansa koiralla 3. kuljettaa vierasta koiraa. Jos piirissä on tasavertaisia ehdokkaita, osallistuja valitaan arvalla. Nuorten kilpaan valinta voi kennelpiireissä tapahtua myös karsintakokeen kautta.

Nuorten kilvan voittajakoirakko pääsee automaattisesti puolustamaan mestaruuttaan seuraavan vuoden nuorten kilpaan, mikäli ohjaaja on vielä ikärajojen sisällä.

Palkintotuomarit

Nuorten kilvan palkintotuomareista että vuotuisen järjestelytoimikunnan jäsenistä mahdollisimman monen tulisi olla itsekin nuoria, alle 20-vuotiaita.

Osallistumismaksu

Järjestävä kennelpiiri vahvistaa vuosittain osallistumismaksun. Hinta ei kuitenkaan saa ylittää lohkon valintojen osallistumismaksua. Maksun tulee sisältää majoitus ja ruokailut metsäeväineen yhdelle henkilölle. SAJ tukee Nuorten Kilpaa ja lahjoittamalla ikuisesti kiertävän Nuorten Kilpa - kiertopalkinnon.

Tapahtuman uutisointi

Nuorten Kilvan tuloksista kerrotaan näyttävästi Ajokoiramies-lehdessä ja järjestön nettisivuilla. Tapahtumasta tiedotetaan myös muulle lehdistölle.

Tähän sääntöön voi tehdä muutoksia SAJ:n hallitus puoli vuotta ennen seuraavaa Nuorten Kilpaa.

Retkitukku Laboklin

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki