VALTAKUNNALLISEN KILPA-OTTELUN, HAUKKU-OTTELUN JA HIRVENHAUKUT-OTTELUN JÄRJESTÄMISSÄÄNNÖT

Hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa 9.5.2002 voimassa 1.8.2002 alkaen. Muutokset §:n 7 ja 8 hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa 5.5.2005. Muutos §7 hyväksytty SKL-FKK:n valtuustossa 25.5.2014. Voimassa alkaen 1.8.2014.

1 §

Nämä ottelut ovat Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, jäljempänä mainittuna Kennelliitto, valtakunnallisia mestaruuskilpailuja kotimaisille roduille, joissa järjestelyvastuu on kennelpiireillä.

Kilpa-ottelu on järjestetty suomenajokoirille vuodesta 1937, Haukku-ottelu suomenpystykorville vuodesta 1950 ja Hirvenhaukut-ottelu karjalankarhukoirille vuodesta 1957. Kunkin ottelun voittajan nimen eteen lisätään rekisterikirjaan titteli, M-vuosiluku.

Näissä otteluissa kilpaillaan kunkin lajin mestaruudesta kennelliiton valtuuston vahvistamien lajin koesääntöjen, näiden järjestämissääntöjen ja valintakokeiden järjestämisohjeiden, sekä kaikkien asiaan liittyvien kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden mukaan.

Suomen Ajokoirajärjestö ry. ja Suomen Pystykorvajärjestö ry. vastaavat otteluissa osaltaan sääntöihin liittyvästä kilpailuteknisestä toteutuksesta.

2 §

Otteluiden järjestämistä varten maa jaetaan neljään lohkoon:

IDÄN LOHKO: Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Suur-Savon kennelpiirit.

POHJAN LOHKO: Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirit.

LÄNNEN LOHKO: Etelä-Pohjanmaan, Pohjois-Hämeen, Satakunnan, Vaasan ja Ahvenanmaan (Ålands Kenneldistrikt) kennelpiirit.

ETELÄN LOHKO: Etelä-Hämeen, Helsingin Seudun, Kymenläänin, Lounais-Suomen, Salpausselän ja Uudenmaan kennelpiirit.

3 §

Kunkin ottelun toimeenpanee vuorollaan järjestyksessä Idän, Pohjan, Lännen ja Etelän lohko. Lohkoissa noudatetaan 2 §:ssä mainittua kennelpiirien järjestämisvuorottelua siten, että Etelän lohkolla Etelä-Hämeen ja Salpausselän sekä Helsingin seudun ja Uudenmaan kennelpiirit voivat järjestää ottelun yhdessä. Lännen-lohkolla Ahvenanmaan Kennelpiiri on vapautettu järjestelytehtävistä rajallisten mahdollisuuksien vuoksi.

Kennelpiiri voi siirtää järjestämisoikeutensa jäsenyhdistyksilleen.

Kennelliiton hallitus voi pätevästä syystä muuttaa vuorottelua.

Ottelut järjestetään seuraavina ajankohtina:
HAUKKU-OTTELU, lokakuun toisen ja marraskuun toisen viikonvaihteen välisenä aikana.
KILPA-OTTELU, marraskuun toisen viikonvaihteen aikana.
HIRVENHAUKUT-OTTELU, marraskuun kolmannen viikonvaihteen aikana.

4 §

Otteluiden toimeenpanoluvan myöntää Kennelliiton hallitus saatuaan asiasta rotujärjestön hallituksen hyväksynnän. Järjestämisvuorossa oleva kennelpiiri lähettää Kennelliiton hallitukselle osoitetun koeanomuksen kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaisesti.

Rotujärjestön hallitus nimeää yhden jäsenen tai yhdysmiehen ottelun kilpailutoimikuntaan. Otteluiden koemaastojen etäisyys keskuspaikasta ei saa ylittää 80 km ellei rotujärjestön hallitus anna siihen erityisistä syistä lupaa.

5 §

Otteluihin saa osallistua kolme (3) koiraa kultakin lohkolta sekä edellisen vuoden kuningas eli yhteensä kolmetoista (13) koiraa.

Hirvenhaukut-otteluun saa edellä mainittujen lisäksi osallistua kuluvan vuoden Kuningatar-ottelun voittaja.

Otteluihin valittavien koirien tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä  vähintään laatuarvostelun toisella palkinnolla, laatuarvostelun H, 15 kuukautta täytettyään. Päivitetty nykyisiä näyttelysääntöjä vastaavaksi 1.9.2012.

6 §

Otteluihin osallistuvien koirien omistajilta peritään osanottomaksu, jonka suuruuden vahvistaa vuosittain Kennelliiton hallitus.

Otteluita ja niiden valintakokeita varten Kennelliitto myöntää vuosittain kohtuulliseksi katsomansa määrärahan. Lisäksi rotujärjestöt avustavat ottelun järjestäjää erillisellä määrärahalla ja loppukustannuksista vastaa järjestävä kennelpiiri.

Ottelun järjestäjä vastaa kaikkien kilpailutapahtumaan liittyvien asianosaisten muonituksesta ja sitä tarvitsevien majoituksesta sekä ottelun ylituomarin ja hänen varamiehensä matkakuluista, mutta ei koiranomistajien ja palkintotuomareiden matkakuluista, eikä otteluun osallistuneille koirille ja henkilöille sattuneista tapaturmista.

7 §

Otteluissa arvostelevien ryhmätuomareiden on oltava hyvässä ruumillisessa kunnossa olevia ao. koemuodon ylituomareita. Ryhmätuomari on jäävi arvostelemaan oman kennelpiirinsä koiraa. 

Otteluiden kaikissa tuomariryhmissä on oltava yhtä monta palkintotuomaria.

Jokainen kennelpiiri, paitsi Ahvenanmaa, nimeää yhden ryhmätuomarikelpoisen palkintotuomarin Kilpa-otteluun kennelpiiristä valittujen koirien lukumäärästä riippumatta. 

Haukku-otteluun nimetään kolmetoista (13) palkintotuomaria siten, että heidät valitaan lohkoittain pääsääntöisesti niistä kennelpiireistä, mistä otteluun osallistuvat koiratkin tulevat. 
Hirvenhaukut-otteluun nimetään neljätoista (14) ryhmätuomaria siten, että heidät valitaan pääsääntöisesti lohkoittain niistä kennelpiireistä mistä koiratkin tulevat.

Hirvenhaukut-ottelun ja Kilpa-ottelun toisena palkintotuomarina saa toimia koemuodon kokenut palkintotuomari. 

Ulkopuolisten on saatava ylituomarin ja koiranomistajan lupa tullakseen seuraamaan koetta maastoon. Lupa on hankittava edellisenä päivänä.

8 §

Kilpa-ottelu, Haukku-ottelu ja Hirvenhaukut-ottelu ovat kaksipäiväisiä kilpailuja, joissa koiran on osallistuttava molempien päivien kokeeseen. Koira saa ottelun kummaltakin päivältä erillisen koetuloksen. Kilpa-ottelussa koiran ottelutulokseksi muodostuu molempien kilpailupäivien yhteenlaskettu pistemäärä. Haukku- ja Hirvenhaukut-ottelussa koiran ottelutulokseksi muodostuu paremman päivän tulos.

Vuoden Ajokuninkaan arvon saa se koira, joka saavuttaa parhaan pistemäärän. Jos useammalla koiralla on sama pistemäärä, saa Ajokuninkaan arvon se koira, jolla on korkeimmat ansiopisteet molempien päivien tuloksesta yhteenlaskettuna. Jos vielä tämänkin jälkeen on tasatulos, määrää paremmuuden huonomman kilpailupäivän tulos. Muidenkin tasatulosten kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia.

Vuoden Haukkukuninkaan ja Hirvikuninkaan arvon saa se koira, joka saavuttaa parhaan pistemäärän. Jos useammalla koiralla on sama pistemäärä, nimetään kuninkaaksi koira, jolla on vähiten virhepisteitä. Jos tämänkin jälkeen on tasatulos, määrää huonomman kilpailupäivän tulos paremmuusjärjestyksen. Muidenkin tasatulosten kohdalla noudatetaan tätä ratkaisumallia.

9 §

Koirat valitaan otteluihin siten, että kukin kennelpiiri pitää omat karsintakokeensa, joihin osallistuvista koirista kennelpiirin Kilpa-otteluun valitsema palkintotuomari, Haukku- ja Hirvenhaukut-otteluissa kennelpiirin valitsijamies nimeää lohkonsa koirat valintakokeeseen. Sen kennelpiirin Kilpa-otteluun nimeämän palkintotuomarin ja Haukku- tai Hirvenhaukut-ottelun valitsijamiehen, jonka alueella valintakoe suoritetaan, tulee ilmoittaa välittömästi valintakokeen jälkeen ottelun järjestäjälle valitut koirat tarvittavine tietoineen.

Kennelpiirien karsintakokeissa ja lohkojen valintakokeissa toimitaan niitä varten erikseen laadittujen ja Kennelliiton hallituksen vahvistamien järjestämisohjeiden mukaisesti.

10 §

Näitä sääntöjä koskevat muutosehdotukset on tehtävä ao. rotujärjestön hallitukselle. Muutoksista päättää Kennelliiton valtuusto.

Retkitukku Laboklin

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki