KETTUKILVAN LOHKON VALINTAKOKEEN JÄRJESTÄMISOHJE

SAJ-FSK:n hallitus hyväksynyt 18.8.2009

1. Kennelpiirit sopivat keskenään järjestämisvuoroista.
2. Koe järjestetään SAJ:n määrittelemänä aikana.
3. Kokeeseen voivat osallistua koirat, jotka täyttävät Kettukilpaan osallistumisvaatimukset. Koiran tulee olla saavuttanut vähintään yhden 1-palkinnon ketunajokokeessa sekä sen tulee olla palkittu koiranäyttelyssä  vähintään laatuarvostelun toisella palkinnolla, laatuarvostelun H, 15 kuukautta täytettyään. Päivitetty nykyisiä näyttelysääntöjä vastaavaksi 1.9.2012. Näyttely- ja koepalkintovaatimukset tulee olla saavutettuna ilmoittautumiseen mennessä. Kunkin lohkon kennelpiirit sopivat keskenään osallistuvien koirien enimmäismäärän
4. Kennelpiirit ilmoittavat valitsemansa koirat valintajärjestyksessä järjestäjille ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.
5. Kullakin kennelpiirillä on vähintään yksi kiintiöpaikka ja oikeus lähettää vastaava määrä koiria. Mikäli joku kennelpiiri ei ilmoita yhtään koiraa lohkon valintakokeeseen, myös tämän kiintiöpaikka siirretään lisäpaikkoihin. Lisäpaikat täytetään ilmoitetuista koirista kennelpiirien edellisen koekauden ketunajokokeiden käyntimäärien suhteessa. 
Kennelpiirin koekäynneiksi lasketaan kennelpiirin koirien koekäynnit riippumatta siitä minkä piirin alueella se on käynyt kokeissa. Koekauden pituus on yksi vuosi elokuun alusta heinäkuun loppuun.
6. Kennelpiirien kilpaileviksi koiriksi lasketaan koirat, joiden omistajan tai haltijan vakituinen asuinpaikka on kennelpiirin alueella. Yhteisomistuksessa olevan koiran pääasiallinen olinpaikka määrittää sen kennelpiirin, jonka koiraksi se lasketaan. Laskennassa otetaan huomioon vain ne koirat, joista on tehty omistajailmoitus Suomen Kennelliittoon. Koiria, joiden omistajalla on tietosuoja, ei oteta huomioon laskennassa.
7. Jokainen kennelpiiri, joka ilmoittaa koiria lohkon valintakokeeseen, lähettää yhden kokeneen ketunajokokeiden palkintotuomarin ilmoittamaansa osallistuvaa koiraa kohden. Kokeen järjestäjät hankkivat muut tuomarit.
8. Mikäli lohkon valintakoetta ei ole kyetty järjestämään koirille vahingollisten olosuhteiden vuoksi, eli se peruutetaan, valitsee kennelpiirien nimeämä valitsijamies kettukilpaan osallistuvat koirat lohkoon ilmoitetuista koirista aikaisempien tulosten perusteella.
9. Tähän ohjeeseen mahdollisesti tarvittavat muutokset hyväksyy Suomen Ajokoirajärjestön hallitus.

 


Retkitukku Laboklin

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki