VALTAKUNNALLISEN KETTUKILPAOTTELUN JÄRJESTÄMISOHJE

Hyväksytty Suomen Kennelliitossa 8.12.2011. Voimassa 1.8.2012 alkaen. 

1. Kettukilpa-ottelu on suomenajokoirille vuodesta 1989 lähtien järjestettävä valtakunnallinen mestaruusottelu. (Virallinen SKL-FKK:n hyväksymä ottelu vuodesta 1993) Näissä otteluissa kilpaillaan ketunajomestaruudesta Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n, jäljempänä mainittuna Kennelliitto, vahvistamien ketunajokoesääntöjen ja näiden järjestämisohjeiden mukaisesti.

2. Kettukilpa järjestetään joulu-tammikuun aikana ja mikäli se järjestetään tammikuussa, on se koekauden alkaneen vuoden Kettukilpa. Rotujärjestö huolehtii Kettukilvan järjestämisestä vuosittain. Ennakkovuorottelua kennelpiirien kesken ei ole, mutta rotujärjestö sopii järjestämisestä edellisen vuoden kuluessa jonkun sellaisen kennelpiirin kanssa, jolla on mahdollisuus Kettukilpa järjestää. Kettukilpaan saa osallistua enintään 12 koiraa ja edellisen vuoden Kettukuningas. Kultakin lohkolta ilmoitetaan Kettukilpaan valintakokeeseen osallistuvista koirista tulosten mukaisessa järjestyksessä kolme (3) koiraa ja tarpeellinen määrä varakoiria. Kettukilpaan ja lohkon valintakokeeseen voidaan ilmoittaa koira, joka on ilmoittautumisajankohtaan mennessä saavuttanut vähintään yhden ensimmäisen palkinnon ketunajokokeessa. Kettukilpaan ja lohkon valintakokeeseen ilmoitettavan koiran tulee olla palkittu FCI:n tunnustaman maan kenneljärjestön hyväksymässä koiranäyttelyssä vähintään laatuarvostelun toisella palkinnolla, laatuarvostelun H, 15 kuukautta täytettyään. Päivitetty nykyisiä näyttelysääntöjä vastaavaksi 1.9.2012.

3. Ottelun toimeenpanoluvan myöntää Kennelliitto saatuaan asiasta rotujärjestön hallituksen hyväksynnän. Järjestämisvuorossa oleva kennelpiiri lähettää Kennelliiton hallitukselle osoitetun koeanomuksen kulloinkin voimassa olevien Kennelliiton määräaikaisilmoitusten mukaisesti. Rotujärjestön hallitus nimeää yhden jäsenen tai yhdysmiehen ottelun koetoimikuntaan. Ottelun koemaastojen etäisyys keskuspaikasta ei saa ylittää sataa (100) kilometriä ellei rotujärjestön hallitus anna siihen erityisistä syistä lupaa.

4. Otteluihin osallistuvien koirien omistajilta peritään osanottomaksu, jonka suuruuden vahvistaa Kennelliiton hallitus. Ottelun järjestämistä varten Kennelliitto myöntää vuosittain kohtuulliseksi katsomansa määrärahan. Lisäksi rotujärjestö avustaa ottelun järjestäjää erillisellä määrärahalla ja loppukustannuksista vastaa järjestävä kennelpiiri. Ottelun järjestäjä vastaa koiranomistajien ja tuomariston muonituksesta ja majoituksesta sekä ottelun ylituomarin ja hänen varamiehensä matkakuluista, mutta ei palkintotuomareiden ja koiranomistajien matkakuluista, eikä koirille, koiranomistajille tai tuomaristolle sattuneista tapaturmista.

5. Ottelun palkintotuomariryhmän johtajien on oltava ketunajokokeiden ylituomareita ja muiden palkintotuomareiden kokeneita ketunajokokeiden palkintotuomareita. Kaikkien palkintotuomareiden tulee olla hyvässä ruumiillisessa kunnossa. Jokaisessa tuomariryhmässä on oltava yhtä monta palkintotuomaria. Järjestävä kennelpiiri kutsuu tarvittavat palkintotuomarit otteluun yhdessä ylituomarin kanssa. Ulkopuolisten on saatava ylituomarin ja koirankuljettajan lupa tullakseen seuraamaan koetta maastossa. Lupa on hankittava edellisenä päivänä.

6. Kettukilpa järjestetään kaksipäiväisenä kilpailuna ketunajokoesääntöjä noudattaen. Molempien päivien koe-erään on osallistuttava. Koira saa ottelun kummaltakin päivältä erillisen kilpailutuloksen. Koiran ottelutulokseksi muodostuu molempien päivien yhteenlaskettu tulos. Koiran loukkaantuessa ensimmäisenä päivänä sen tulokseksi jää saavutettu yhden päivän pistemäärä. Vuoden kettukuninkaan arvon saa se koira, joka saavuttaa parhaan pistemäärän. Jos useammalla koiralla on sama pistemäärä, saa kettukuninkaan arvon koira, jolla on korkein ansiopisteiden yhteismäärä tappipisteiden vähentämisen jälkeen. Jos tämänkin jälkeen on tasatulos, määrää huonomman kilpailupäivän tulos paremmuusjärjestyksen.

7. Näitä sääntöjä koskevat muutosehdotukset on tehtävä ao. rotujärjestön hallitukselle. Muutoksista päättää Kennelliitto.

Retkitukku Laboklin

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki