Temperaturen i hundkojor

Djurskyddsförordningen stipulerar, att kojan skall ge hunden tillräckligt skydd mot bl.a. köld. Enligt Jord- och Skogsbruksministeriets beslut (vilket getts utgående från djurskyddslagen).

Skall hundkojan till storlek, konstruktion och utrustning sådan att den är lämpad för hunden. Kojans väggar, tak och golv bör vara täta och vid behov isolerade. Kojans botten bör inte vara i direktkontakt med marken. Kojans temperatur och luftkvalitet bör vara lämplig för hunden som befinner sig där. Utgångsöppningen bör vara så konstruerad att den inte kan orsaka fara för hunden. Utgångsöppningen bör vid behov förses med lämplig lucka. Kojans golv bör hållas ren och torr. Hunden bör ha tillgång till liggunderlägg.

Hundkojan bör ha luftväxling. Kojans temperatur bör vara minst + 5 grader när hunden befinner sig där.

Normalt ligger temperaturen mellan + 10 och + 15 grader. Många hundar har + 20 grader.

Det finns rasskillnader på kojorna. Man bör beakta att finska stövaren är en korthårig ras som inte klarar sig utan uppvärmning genom den finska vintern. Spetsarna som har tjockare päls klarar bättre kallt klimat.

Motsvarande bör hunden också under varma sommardagar ha tillgång till svalare utrymme. Allmän temperaturgräns vid prov som lyder under Finska Kennelklubben är + - 20 grader C.

Retkitukku Laboklin

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki