Köp och Sälj

På den här sidan kan du annonsera köp-, försäljnings-, avels- och valpannonser. Den förmånliga annonseringen på nätet är värt att ta vara på.

Du som annonserar: Skicka in annonstexten, helst som e:post till saj.fsk@dnainternet.net till priset av 20 euro/mån. Blivande valpar 12 euro. Till avel 30 euro/mån.

Annonsen betalas till SAJ-FSK:s konto IBAN: FI57 4600 2020 0011 21, BIC: ITELFIHH. Ange i betalningens meddelanderuta vilken annons som avses. Annonsen publiceras här på SAJ-FSK:s hemsida så fort som betalningen finns på kontot.

Retkitukku Laboklin

Finska Stövarklubben| Uusikatu 57 - 59 | FIN-90120 OULU | Tel. +358 44 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki