Bli medlem år 2017

Årsavgiften är 27 euro, för familjemedlem som bor på samma adress är avgiften 11 euro, avgiften för förening är 40 euro. Kontonr IBAN FI58 4600 2020 0009 09. BIC ITELFIHH.
 
Beställning av årsboken 2016
Man kan beställa årsboken 2016 genom att betala 12 euro. Totala betalningen blir här för vanliga medlemmar 39 euro, 23 euro för familjemedlemmar och 52 euro för medlemsföreningar.
 
Adressändringar och övriga medlemsärenden
på vårvintern blir telefonväxeln lätt överbelastad. Vi hoppas att ni också kan använda e-mail toimisto@ajokoirajarjesto.info eller vanligt brev.

Vill du bli medlem? Betala medlemsavgiften och fyll up kontaktinformation i meddelanderuta.
Retkitukku Laboklin Pihqa

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti

Webdesign © IT-Parkki