KOETALLENNUSOHJELMAN PÄIVITYS

ÄLKÄÄ KÄYTTÄKÖ VANHOJA OHJELMIA

Tarkistakaa päivitykset osoitteessa

 http://koiratietokanta.fi/koetallennus/index.htmlVANHAA OHJELMAA EI SAA KÄYTTÄÄ!

Katsokaa nyt hyvät ystävät, että käytätte uutta ohjelmaa.

Kun käynnistätte ohjelman, valitkaa valikosta kohta Ohje ja sieltä edelleen valinta Ohjelmasta eli valikosta Ohje -> Ohjelmasta.

Jos ohjelmaversion päiväyksessä ei löydy vuosilukua 2017 niin sitä ei saa käyttää. Mahdollisesti tallennettu ja lähetetty tiedoto menee mustaan aukkoon ja kaiken saa tehdä käsin uudelleen.

Tee tämä tarkistus, vaikka olisit ladannut uudenkin ohjelman! Jostain syystä osa käyttäjistä muka lataa ja asentaa uuden ohjelman, mutta jatkaa kuitenkin edelleen vanhan ohjelman käyttöä.


Vuosikokous 25.3.2017 Härmän kuntokeskuksessa

katso kokous videotallenteelta

Kokouksessa oli paikalla 231 henkilöä, 276 jäsentä valtakirjoilla edustettuna, käytettävissä oleva äänimäärä oli 507.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Siltala.
Kokous vahvisti vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan ensi vuonna.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sakari Poti.

Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle:

varsinainen jäsen varajäsen
Keski-Suomi Tarmo Leinonen Juha-Matti Paananen
Varsinais-Suomi Rauno Elo Esa Ojanen
Pohjois-Häme
Marko Murtomäki Jouni Leppä
Pohjois-Karjala
Jari Kattelus Hannu Palkovuori
Salpausselkä
Jari Nora Petri Tukia
Satakunta
Jani Mäntylä Janne Jokinen


Amerikankettukoirayhdistyksen esitys amerikankettukoirien PEVISA-ohjelmaksi ja jalostuksen tavoiteohjelmaksi hyväksyttiin yksimielisesti. 
Amerikankettukoirien pevisa-ohjelma (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelma) 1.1.2017 - 31.12.2019 
Pentueen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 50 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa.
Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan.

Vuosikokouksessa jaetut huomionosoitukset LIITE

Päänäyttely 26.3.2017 Härmän kuntokeskuksessa

KILPA 2017Mestarikasvattajat

Ajokoirajärjestön arvokkain kasvattajapalkinto mestarikasvattaja on myönnetty 27 kasvattajalle kautta aikojen:

1987 Pirttirinteen Matti Kolehmainen
1987 Kopon Kosto Vänskä
1989 Kantajaana Erkki Louko
1996 Helimarin Hanna ja Martti Henttu
1997 Vipulan Mikko Louko
1997 Mäkihaan Åke Marttila
2000 Piuhan Matti Heinonen
2000 Tohelon Risto Mielty
2001 Jussinrinteen Juha Leijokari
2007 Muurivuoren Jaakko Iso-oja
2007 Haarapolun Raimo Manninen
2007 Piernamäen Tarmo Niemistö
2007 Matukan Matti Turunen
2009 Koivukulman Pauli Lappalainen
2009 Ajurin Jaakko Paajanen
2012 Villipuron Yrjö Schroderus
2013 Alapörkän Reetta ja Jari Fors
2013 Kyrönperän Antti Mäenpää
2013 Mantamainion Martti Ikonen
2013 Syysaamun Tapani Pukkila
2013 KEAJ Elokarin Sakari Eloranta
2014 VItikon Veli Viitikko
2015 Puistorinteen Toivo Hartikainen
2016 Ajotaiturin Ari Säisä
2017 Kanuunan Matti Jutila
2017 Kotipolun Heikki Seppänen
2017 Ruupenin Jarmo Syväluoma


Hallituksen kokoukset
la 25.3.2017
ke 9.8.2017
to 16.11.2017
la 3.3.2018LINKKI Kirsi Sainion esitys ajokoirapäivilläVUOSIKOKOUS 19.3.2016 Raahessa

Kokouksessa oli paikalla 249 henkilöä, 664 jäsentä valtakirjoilla edustettuna, käytettävissä oleva äänimäärä oli 913.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kari Malkamäki.
Kokous vahvisti vuoden 2015 tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2016.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan ensi vuonna.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sakari Poti.

Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle:

varsinainen jäsen varajäsen
Kainuu Reijo Heikura Jouni Remes
Keski-Pohjanmaa Terho Hotakainen Teuvo Isokangas
Lappi Erkki Juntti Juha Laukkanen
Uusimaa
Liisa Miettinen Timo Saarinen
Vaasa
Matti Palojärvi
Roland Sundfors
Helsingin seutu
Lauri Rostedt
Harri Väre

Hallituksen esitys ajokokeen ja ketunajokokeen sääntömuutos koekauden koe hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuosikokouksessa jaetut huomionosoitukset LIITE

Päänäyttelyn tulokset LINKKI


 

Ataksiatesti hintaan 60 eur -20%

Laboratorio Laboklin on tehnyt sopimuksen järjestön kanssa ataksiatestien tekemisestä. 
Kun tilaat testin tällä lähetteellä, saat 20% alennuksen ja testitulos toimitetaan laboratoriosta suoraan rotujärjestölle. 

LÄHETE

DNA-näytteenottajat; linkki kennelliiton sivulleSuomen Ajokoirajärjestön lausunto susikiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2015-2016 

Suomen kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunta päätti, että vuoden 2016 valtakunnallisten Kilpa-, Haukku- ja Hirvenhaukut-otteluiden ja niiden valintakokeiden osanottomaksuja korotetaan kaksipäiväisen ottelun osalta. Osanottomaksu ko. kokeissa on yksipäiväiset 70 € ja kaksipäiväiset 110 €. Osanottomaksu kattaa koko ottelun tai sen valintakokeen.

Tämä päätös on voimassa 1.1.2016 alkaen toistaiseksi.


PLOTTINAJOKOIRIEN REKISTERÖINTI SUOMEN KENNELLIITOSSA
JTT:n päätös 16.6.2015 (6/2015)

Toimikunta toteaa, että Suomessa kasvatetut ennen 30.8.2015 syntyneet plottinajokoirat tulee rekisteröidä 31.12.2015 mennessä. Koiria ei enää tämän jälkeen rekisteröidä tuontikoirina.
Vuonna 2016 rekisteröidään vain Suomessa kasvatettuja pentueita tai ulkomailta tuotuja yksittäisiä tuontikoiria.

Mikäli tämän jälkeen ilmenee, että rekisteröintikelpoisen pentueen kasvattaja on jättänyt rekisteröimättä tällaisen pentueen, otetaan asia kasvattajan toiminnan osalta käsittelyyn.Vuosikokous 21.3.2015 Kuopiossa

Kokouksessa oli paikalla 342 henkilöä, 770 jäsentä valtakirjoilla edustettuna, käytettävissä oleva äänimäärä oli 1112.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Tolppanen
Kokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2015.

Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan ensi vuonna.

Hallituksen jäsenten valinta erovuorossa olevien tilalle:

varsinainen jäsen varajäsen
Etelä-Häme Eero Kuitunen Torsti Mahlanen
Etelä-Pohjanmaa Mika Elgland Jari Siltala
Kymenlääni Jyrki Laitinen Jouko Saukkonen
Pohjois-Pohjanmaa Tapani Keränen Eero Kehusmaa
Pohjois-Savo Viljo Pennanen Risto Kuivalainen
Suur-Savo Vesa Turunen Matti Vehviläinen

Hallituksen esitys käyttöluokkaan vaadittavat koetulokset hyväksyttiin yksimielisesti. LIITE

Kalevi Rytkyn esitys AJOK ja KEAJ yleisohjeeseen ajotyöskentelyaika hyväksyttiin yksimielisesti. LIITE

Kymen-Karjalan Ajokoirayhdistyksen muutosesitys Kilpa-ottelun valintakokeen järjestämissääntöön hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. LIITE

Tapio Rantasen muutosesitys Suomen Ajokoirajärjestön sääntöön ei saanut lainkaan kannatusta, joten esitys hylättiin.

VUOSIKOKOUKSESSA 21.3.2015 myönnetyt ansiomerkit ja kasvattajapalkinnot sekä vuoden kilpailujen tulokset 

PÄÄNÄYTTELYN 22.3.2015 TULOKSETEVIRA 22.9.2014

Metsästyskoirien ja viranomaisten palveluskoirien rabiesrokotusvaatimuksiin muutoksia

Metsästyskoirien ja viranomaisten palveluskoirien pakollisiin rabiesrokotuksiin tulee muutoksia rokotuksen voimassaoloajan osalta. Rokotteen voimassaoloaika määräytyy jatkossa rokotteen valmistajan suosituksen mukaisesti. Suomessa käytössä olevat rabiesrokotteet ovat voimassa 3 vuotta yli vuoden ikäiselle koiralle annettuina. Ensimmäinen rokotus on annettava vähintään 21 vuorokautta ennen koiran käyttöä metsästyksessä tai viranomaisen palvelutehtävissä. Samat vaatimukset koskevat myös luolakoirametsästyksessä käytettäviä koiria.

Rokottavan eläinlääkärin on annettava koiran omistajalle tai haltijalle rokotustodistus, jossa on merkintä rokotuksen voimassaoloajasta. Eläimen omistajan tai haltijan tulee säilyttää rokotustodistus.

Muutos perustuu maa- ja metsätalousministeriön asetukseen raivotaudin vastustamisesta, joka tulee voimaan 22.9.2014. Asetuksen mukaisesti metsästykseen käytettävillä koirilla sekä viranomaisten palveluskoirilla on oltava voimassa oleva rabiesrokotus.


Suomen Ajokoirajärjestön kannanotto sudenhoitosuunnitelman päivitykseen 13.11.2014


Näyttelyssä käyttöluokkaan vaadittava koetulos, kansalliset ja kansainväliset näyttelyt
(Uusi ohje on päivitetty 7.2.2014) 

SAJ:n rodut: Käyttöluokkaan vaadittava koetulos on vähintään AJOK-3 tai KEAJ-3 tai BEAJ-3. Edelleen kuitenkin muotovalionarvoon vaaditaan AJOK-1 tai KEAJ-1 tai BEAJ-1. Linkki uutiseen.


SAJ-FSK:N VUOSIKOKOUS 22.3.2014 Hämeenlinna Aulanko

Vuosikokous järjestettiin tänä vuonna Hämeenlinnassa. Kokouksessa oli paikalla 343 jäsentä, joilla oli käytössään yhteensä 1719 ääntä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Martti Mannersuo.  

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sakari Poti äänestyksen jälkeen äänin 1071. Toinen puheenjohtajaehdokas Esko Suhonen sai 597 ääntä.

Erovuoroisista kennelpiireistä hallitukseen valittiin seuraavat
Keski-Suomi: varsinainen jäsen Tarmo Leinonen  ja varajäsen Harri Laine
Varsinais-Suomi: varsinainen jäsen Rauno Elo ja varajäsen Esa Ojanen
Pohjois-Häme: varsinainen jäsen Yrjö Vierikko ja varajäsen Jouni Leppä
Pohjois-Karjala: varsinainen jäsen Jari Kattelus ja varajäsen Hannu Palkovuori
Salpausselkä: varsinainen jäsen Auvo Rahkola ja varajäsen Jari Nora
Satakunta: varsinainen jäsen Jani Mäntylä ja varajäsen Jouni Huila

Koska Sakari Poti jatkaa yhdistyksen puheenjohtajana, valittiin jäljelle jääneeksi kaudeksi Etelä-Pohjanmaalle: varsinaiseksi jäseneksi Mika Elgland ja varajäseneksi Jari Siltala

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Timo Ollila ja varalle HTM Janne Seppänen ja varalle HTM Heikki Nännimäinen ja Arvo Mäkinen.

LINKKI ESITYKSET

Kokous hyväksyi asian Paikannuslaitteen käyttö arvostelun apuvälineenä ajokokeessa/ketunajokokeessa, äänestyksen jälkeen 1140 ääntä puolesta, 445 vastaan. 

Kokous hylkäsi asian Internet-seuranta pakolliseksi Kilpaan osallistuville koirille.

Kokous hyväksyi Sääntömuutoksen kasvattajakilpailuun, erikoiskasvattajakilpailuun, Jahti-Kallen maljaan, Urmaksen palkintoon ja ykköspalkintoon siten, että kahden viikon kokeen tuloksia ei hyväksytä, äänestyksen jälkeen 827 puolesta, 536 vastaan. 

Kokous hyväksyi hallituksen esityksen nykyisten ketunajokokeiden sääntöjen käyttö ilveksenajokokeiden sääntöinä koko kauden kokeena ja antoi SAJ:n hallitukselle ja kennelliitolle oikeus tehdä tarvittavia muutoksia koesääntöön kuitenkin siten, ettei arvosteluperusteita muuteta. 

Vuosikokouksessa palkittiin ansioituneita jäseniä  LIITE

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen 22.3., jossa se mm. valitsi toimikunnat ja nimesi jäsenet toimikuntiin.  LINKKI 

linkki Lepaan pääerikoisnäyttelyn tuloksiinVuosikokouskutsu LINKKI     LIITTEET  valtakirja

Lisäys vuosikokoukseen

Vuosikokouskutsusta on jäänyt pois hallituksen esitys ilveksenmetsästystaipumuskokeesta.

Olemme selvittäneet, että hallituksen esittämät asiat, joita ei ole mainittu vuosikokouskutsussa, voidaan käsitellä vuosikokouksessa kohdassa ”muut asiat”.

Hallituksen esitys on, että nykyiset ketunajokokeiden säännöt (2 viikon koe) käyvät ilveksenajokokeiden säännöiksi. Tulevissa koulutuksissa tuomareita ohjeistetaan tarvittavin osin.


Päänäyttely LINKKI


Ataksiatestaus onnistuu myös jatkossa

MyDogDNA-palveluun on liitetty kevyempi testikokonaisuus, joten omistaja voi tilata suomenajokoiralleen testin, joka sisältää koirilla tällä hetkellä tunnetut sairausgeenit mm. ataksiatestin ja DNA-tunnisteen yhteishinnalla 99 EUR. Testi tehdään poskisolunäytteestä.  

 LUE LISÄÄ 


Ekinokokkoosimadotuksesta: 
Huom. Norjaan lähtijät! Jos matkustatte Ruotsin kautta ettekä yövy Ruotsissa, voitte soveltaa ns. 28 vrk:n sääntöä, eli koiralle annetaan heisimatolääkitys (esim. DRONCIT) KAKSI kertaa täällä Suomessa ENNEN matkalle lähtöä korkeintaan 28 vrk:n välein ja vielä KERRAN Suomeen PALUUN JÄLKEEN enintään 28 vrk edellisestä lääkityksestä. Eläinlääkäri tekee madotuksesta merkinnän koiran passiin.Suomenajokoiran jalostuksen tavoiteohjelma kaudelle 2014 - 2018 on hyväksytty kennelliitossa. 

Rodulle on hyväksytty myös seuraava rotukohtainen PEVISA-ohjelma (voimassa 1.1.2014 - 31.12.2018):

Pentujen vanhemmista tulee olla ennen toista astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Koiralla ei saa pentujen rekisteröintihetkellä olla yli 150 rekisteröityä jälkeläistä Suomessa. Viimeinen sallittu pentue voidaan kuitenkin rekisteröidä kokonaisuudessaan. 


SAJ-FSK:N VUOSIKOKOUS 23.3.2013 Vaasassa

Vuosikokous järjestettiin tänä vuonna Vaasassa. Kokouksessa oli paikalla 256 jäsentä, joilla oli käytössään yhteensä 693 ääntä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Seppo Lahtela. 

Erovuoroisista kennelpiireistä hallitukseen valittiin seuraavat
Kainuu: varsinainen jäsen Reijo Heikura ja varajäsen Jouni Remes
Keski-Pohjanmaa: varsinainen jäsen Terho Hotakainen ja varajäsen Teuvo Isokangas
Lappi: varsinainen jäsen Erkki Juntti ja varajäsen Eino Kaarlela
Pohjois-Pohjanmaa: varsinainen jäsen Eero Kehusmaa ja varajäsen Tapani Keränen
Uusimaa: varsinainen jäsen Aimo Ahtiainen ja varajäsen Pekka Niinikoski
Vaasa: varsinainen jäsen Juhani Lappi ja varajäsen Roland Sundfors
Helsingin seutu: varsinainen jäsen Lauri Rostedt ja varajäsen Harri Väre

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Timo Ollila ja varalle HTM Janne Seppänen ja varalle HTM Heikki Nännimäinen ja Arvo Mäkinen.

Kokous hyväksyi suomenajokoiran jalostuksen tavoiteohjelman LIITE 

Kokous hyväksyi 1.1.2014 voimaan tulevan PEVISA-ohjelman suomenajokoiralle: Pentueen vanhemmilla tulee toisesta pentueesta alkaen olla ennen astutusta annettu lonkkakuvauslausunto. Lonkkakuvaus voidaan suorittaa aikaisintaan 12 kk iässä. Rekisteröinnin raja-arvona on lonkkadysplasian aste D.

Koiran rekisteröityjen jälkeläisten määrä saa olla korkeintaan 150 pentua. Viimeinen, rajan ylittävä pentue rekisteröidään kuitenkin kokonaisuudessaan. Rotujärjestön esityksestä voidaan poiketa erittäin painavista jalostuksellisista tai muista syistä.

Kokous hyväksyi kunniapuheenjohtajaksi Antero Viitasen.

Kokous hyväksyi jäsenten Kalevi Eskelinen, Kari Juutilainen ja Olavi Jääskeläinen esityksen suomenajokoirien Kilvan järjestämissääntöä muutettavaksi siten, että kyseisessä kokeessa voisi toisena palkintotuomarina toimia ryhmätuomarin vaatimukset täyttävä kokenut palkintotuomari. Valinnan suorittaa ko. tuomarin kennelpiiri ja/tai rotuyhdistys. Ylituomarinoikeudet omaava henkilö toimii edelleen aina ryhmätuomarina.

Lisäksi kokouksessa keskusteltiin kansainvälisen ketunajokokeen järjestämismahdollisuudesta, ilveksien liian runsaasta määrästä sekä suurpetojen, erityisesti susien aiheuttamista ongelmista ajokoiraharrastukselle ja rotujärjestön vaikutusvallan kohottamisesta päättäjien suuntaan.

Vuosikokouksessa palkittiin ansioituneita jäseniä. Liite.

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen 23.3., jossa se mm. valitsi toimikunnat ja nimesi jäsenet toimikuntiin.

Päänäyttelyn 24.3.2013 tulokset LINKKI
Koiranomistajatiedot kuntoon
 
Keväällä on taas aika kasata vuosikirja viime koekauden ajalta.
Kirjaan tulevat koiranomistajatiedot saadaan kennelliitosta, joten ne ovat aina ajantasalla, jos kennelliitossa on oikeat omistajatiedot.
 
Jokaisella koiralla täytyy olla omistaja, joten kennelliittoon aina pitää lähettää omistajatiedot uudelle koiralle.
Lisäksi omistajailmoitusta tehdessä täytyy rastittaa kohta "lupa antaa tiedot rotujärjestölle". Jos tätä ei ole rastitettu, niin omistajatietoja ei saada ja vuosikirjaan tulee merkintä "henkilöllä tietosuoja".
 
Oman koiran omistajatiedot on kätevintä tarkistaa kennelliitton omakoira-järjestelmän kautta verkossa, jos omistaja on kennelliiton jäsen. Omakoirassa on mahdollisuus myös rastittaa tieto, että omistajan nimen ja paikkakunnan saa näyttää jalostustietokannassa.
 
Jos omistaja ei ole kennelliiton jäsen, ja haluaa antaa luvan omistajatietojen ilmoittamiseen rotujärjestölle, voi laittaa sähköpostia osoitteella jasenasiat@kennelliitto.fi Ilmoituksessa on mainittava rekisterinumeroineen koirat, joita tieto koskee ja täydelliset omistajan yhteystiedot.

Kasvattajat huom!

Hallitus hyväksyi kokouksessaan 7.8.2012, että 

että kasvattaja voi liittää pennunostajat järjestön jäseniksi hintaan 11 euroa/hlö  ja että kasvattaja voi tilata ilmaiseksi toimistolta pentuoppaat jaettavaksi pennunostajille.


Syy suomenajokoirien ataksiaa aiheuttavaan pikkuaivorappeumaan selvisi

Plos Genetic-lehdessä tieteellinen artikkeli, jossa
ataksia-geenilöytö kuvataan


Uutisointia sanomalehdissä LUE LISÄÄ


SAJ-FSK:N VUOSIKOKOUS 24.3.2012 Rovaniemellä

Vuosikokous järjestettiin tänä vuonna Rovaniemellä. Kokouksessa oli paikalla 196 jäsentä, joilla oli käytössään yhteensä 558 ääntä.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Vihanta ja kokous valitsi yksimielisesti järjestön hallituksen puheenjohtajaksi Jari Forsin. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Erovuoroisista kennelpiireistä hallitukseen valittiin seuraavat
Etelä-Häme: varsinainen jäsen Eero Kuitunen ja varajäsen Torsti Mahlanen
Etelä-Pohjanmaa: varsinainen jäsen Sakari Poti ja varajäsen Mika Elgland
Kymenlääni: varsinainen jäsen Ari Ollila ja varajäsen Jouko Saukkonen
Pohjois-Pohjanmaa: Jukka Leskelä ja varajäsen Eero Kehusmaa
Pohjois-Savo: Viljo Pennanen ja varajäsen Risto Kuivalainen
Suur-Savo: Tuomo Hytönen ja varajäsen Vesa Turunen

Tilintarkastajiksi valittiin KHT Timo Ollila ja varalle HTM Heikki Nännimäinen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Janne Seppänen ja varalle Arvo Mäkinen.
Kokous käsitteli Jorma Kankaan, Mauri Korkeamäen ja Jorma Pahkakankaan esityksen.
Kokous hyväksyi esitettäväksi kennelliitolle eestinajokoirien pisterajojen muutokset sekä täsmennyksen käyttövalion arvojen myöntämisperusteissa.

Vuosikokouksessa palkittiin ansioituneita jäseniä. LIITE
Hallituksen kokouspäivämäärät: 3.3.2013, 23.3.2013, 15.8.2013, 14.11.2013, 1.3.2014


SAJ-FSK:N VUOSIKOKOUS 26.3.2011 Joensuu

Kokouksen pöytäkirja

liitteet:
Ajokokeen säännöt
Ajokokeen yleis- ja palkintotuomariohje
Ketunajokokeen säännöt
Ketunajokokeen yleis- ja palkintotuomariohje

Hallituksen hyväksytty esitys Suomen Ajokoirajärjestön sääntöihin

VUOSIKOKOUKSESSA JAETUT PALKINNOT JA TUNNUSTUKSETRetkitukku Laboklin

Suomen Ajokoirajärjestö | Uusikatu 57 - 59 | 90120 OULU | Puh. 044 311 0330 | Sähköposti
Webdesign © IT-Parkki